standardy spa

maszyna do pisaniaZa każdym razem, kiedy przymierzam się do napisania artykułu o tematyce Spa – zawsze pojawia się to samo pytanie – pytanie o skalę przedsięwzięcia jaką stanowi, na dzień dzisiejszy, szeroko pojęty rynek Spa & Wellness oraz dynamikę z jaką zdobywa on coraz większe grono zapracowanych gości.


Czy wraz z rozwojem rynku również zwiększają się nasze oczekiwania w stosunku do wybieranych przez nas ośrodków?


Odpowiedź powinna być twierdząca ale czy tak rzeczywiście jest? Często wybierając obiekt hotelowy, który dysponuje strefą Spa nie bierzemy pod uwagę istotnych parametrów. Kierujemy się generalnie obowiązującymi zasadami. Takimi jak:

  • czy obiekt spełnia nasze oczekiwania wizualne na stronie www?,
  • czy jego lokalizacja jest odpowiednia?,
  • jakie są opinie naszych znajomych?,
  • no i jeszcze istotną kwestią jest zapewne cena.

Skłaniam się, może trochę zbyt pochopnie, oceniając uczestników rynku Spa & Wellness do stwierdzenia, że jednak nie kierujemy się zasadą – jeśli ośrodek Spa posiada stosowny certyfikat higieny i bezpieczeństwa użytkowników przyznany przez jednostkę certyfikującą, to jest to gwarant bezpieczeństwa na nasz pobyt w takim ośrodku ale także spokojny sen w przyszłości na wypadek pojawienia się problemów zdrowotnych.

Polski rynek Spa & Wellness to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów w branży hotelarskiej. A w związku z tym to stale rosnąca liczba nowo powstających obiektów kuszących swoją ofertą pobytową. Jednoznaczne w tym przypadku staje się stwierdzenie, że wraz ze zwiększającą się liczbą gości powinniśmy dostrzegać potrzebę zaspokojenia ich oczekiwań poprzez najwyższą jakość świadczonej usługi. Istotną kwestią jest zastosowanie przez ośrodek Spa odpowiedniego systemu pozwalającego w sposób jednoznaczny określić zasady panujące w strefie Spa & Wellness.


Dlaczego właściwie powinniśmy kłaść, ogromny, nacisk na jakość świadczonej usługi w ośrodkach Spa & Wellness? Na profesjonalnie przygotowany personel? Na negatywne zjawiska mogące wystąpić podczas pobytu w ośrodku? Jak również czy Ośrodek posiada certyfikat bezpieczeństwa jego użytkowników?


Między innymi dlatego, że w Polsce, niestety, nie doczekaliśmy się jeszcze ustawy kategoryzującej ośrodki Spa & Wellness. Oznacza to jedno, iż wybierając obiekt hotelowy nie możemy oczekiwać, iż poziom usługi przypisanej dla obiektu kategoryzowanego będzie jej odzwierciedleniem w części Spa.

Na polskim rynku funkcjonuje kilka firm zajmujących się problematyką
usankcjonowania kwestii higieny i bezpieczeństwa gości w strefie Spa. Na
podstawie wnikliwej analizy działalności danego ośrodka i pozytywnych opiniach Opiekun Inwestora Hotelarskiego audytora, przyznawane są stosowne certyfikaty świadczące o najwyższym poziomie
jakości sprzedawanej usługi.

W puli firm zajmujących się przedmiotową tematyką, swoją obecność na rynku akcentuje także firma Projekt Hotel Sp. o.o., której partnerem w zagadnieniach higieny i bezpieczeństwa użytkowników w ośrodkach Spa & Wellness jest TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. – jednostka certyfikująca o uznanej, międzynarodowej renomie.
Pod patronatem tych dwóch firm został uruchomiony program – Standard „Dobra Praktyka Higieniczna i Bezpieczeństwo Użytkowników w Ośrodkach Spa & Wellness” TUV Rheinland Polska Sp.z o.o.
Kompleksowy program, który zapewnia, tak ważne, bezpieczeństwo użytkowników polega na dostarczeniu dla ośrodków Spa & Wellness szeregu organizacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk higienicznych poprzez wielopłaszczyznowość przeprowadzonego audytu bezpośrednio w ośrodkach. Wdrożenie standardu zapewnia bezpieczeństwo i jakość świadczonej usługi. Jest także potwierdzeniem stosowania obowiązujących procedur. Pozwala również na osiągnięcie właściwego poziomu ochrony przed zagrożeniami zdrowia i życia użytkowników w ośrodkach Spa. Zabezpiecza również przed niebezpieczeństwem chorób zakaźnych tak istotnym w tego typu miejscach.
Oczywiście należy podkreślić, iż każdy ceniący się ośrodek Spa przykłada ogromną wagę do jakości świadczonej usługi, dążąc do zadowolenia swoich gości. Według maksymy zadowolony gość to gość „dobrze” obsłużony. I zapewne wielu ośrodkom taka idea przyświeca.
Warto także wspomnieć, iż głównym celem ośrodka Spa jest generowanie zysku i dlatego też, a może przede wszystkim, inwestorom zależy na ciągłym podwyższaniu jakości świadczonej usługi poprzez rozmaite formy promocji i marketingu. Konkurencja jest ogromna – a kuszące oferty pobytowe – nasycone atrakcjami i różnorodnością form spędzenia wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.
Jedną z form promocji, ale jakże istotną, a może właśnie najistotniejszą, jest
przykładanie wagi do wiarygodności ośrodka poprzez posiadanie stosownych certyfikatów świadczących o najwyższej jakości usługi.
Wiele ośrodków funkcjonujących w branży Spa & Wellness skorzystało już tej formy, dodatkowego promowania swojego ośrodka zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.
Poprzez posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa użytkowników stają się ośrodkami na skalę międzynarodową. Zwiększają atrakcyjność ośrodka. Podnoszą kwalifikacje swoich pracowników. Dostosowują wymagania do światowych standardów i przez to stają się konkurencyjni ale przede wszystkim zaznaczają się w świadomości swoich gości, jako ośrodki dbające o zwiększenie poczucia ich bezpieczeństwa.
Standard „Dobra Praktyka Higieniczna i Bezpieczeństwo Użytkowników w Ośrodkach Spa & Wellness” TUV Rheinland Polska Sp.z o.o. został opracowany przez profesjonalistów znających realia rynku Spa & Wellness. Dlatego też promowanie programu ma istotne znaczenie dla szeroko pojętego rynku Spa.
Głównym priorytetem dla inwestorów powinno stać się dążenie do tego, aby każdy ośrodek Spa posiadał certyfikat świadczący o najwyższym poziomie jakości. Certyfikat nadawany przez wykwalifikowane jednostki certyfikujące. Posiadające stosowne akredytacje, jak również zaplecze specjalistów, tradycje i doświadczenie.
Jeśli w perspektywie kilku lat wypracujemy ramy współpracy i uda nam się pozyskać większą otwartość rynku na tego typu przedsięwzięcia to będziemy mogli mówić o certyfikacyjnej rewolucji, która zrodziła się ze świadomości ustalania priorytetów przez inwestorów w kreowaniu wizerunku BEZPIECZNEGO ośrodka Spa & Wellness.